2e werkconferentie Tuchtrecht KNMG

30-1-2020
van 13:00 tot 17:00

In januari 2019 heeft de KNMG een eerste werkconferentie tuchtrecht georganiseerd. 

Op 30 januari a.s. organiseert de KNMG wederom een werkconferentie over het tuchtrecht in de gezondheidszorg met de titel Tuchtrecht als kwaliteitsinstrument 2020’

De werkconferentie is een vervolg op de 1e KNMG-Werkconferentie ‘Tuchtrecht als kwaliteitsinstrument 2019’. Tijdens deze werkconferentie - die werd bijgewoond door vertegenwoordigers van de tuchtcolleges, Patiëntenfederatie, IGJ, Ministerie van VWS, KNMG en federatiepartners van de KNMG – zijn de knelpunten binnen het tuchtrecht nader geïnventariseerd en zijn de verbetermogelijkheden om het tuchtrecht meer in te zetten als kwaliteitsinstrument in kaart gebracht en geprioriteerd.

De werkconferentie in 2020, waarvoor afgevaardigden van alle ‘partijen’ binnen het tuchtrecht zijn uitgenodigd, heeft als doel:

  • inventarisatie knelpunten revisited: nog aanvullingen nodig?;
  • in kaart te brengen welke stappen er het afgelopen jaar zijn gezet;
  • te benoemen welke punten het komende jaar (extra) aandacht verdienen;
  • te inventariseren wie welke rol bij de verbetermogelijkheden op zich neemt.

U ontvangt uiterlijk op 23 januari a.s. een e-mail met daarin het programma en een voorbereidende nota met daarin kort beschreven:

  • wat het karakter en de opzet van het tuchtrechtsysteem is;
  • de uitkomsten van de KNMG-werkconferentie ‘Tuchtrecht als kwaliteitsinstrument’.

 

Datum:                donderdag 30 januari 2020

Tijd:                     13.00 – 17.00 uur

Locatie:               NBC Congrescentrum, Blokhoeve 1, 3438 LC Nieuwegein

Verenigingen die interesse hebben om deel te nemen aan de werkconferentie kunnen zich aanmelden via s.otters@demedischspecialist.nl. Per vereniging zijn er drie plekken gereserveerd.

 

Terug naar overzicht