2e RODIN-bijeenkomst

10-4-2018
van 17:00 tot 21:00

Uitnodiging 2e bijeenkomst Rotterdam Regionaal Infectieziekte Netwerk: RODIN: DENK en DOEN

Het Regionaal  Rotterdam Infectie ziekte centrum(RODIN) opgericht in december 2017  heeft als doel de kennis op het gebied van infectieziekte te verdiepen en te verbreden en deze kennis op een interactieve, aangename manier in de regio uit te dragen naar de verschillende kerndisciplines die zich met Infectieziekten bezighouden, zowel in de curatieve als in de openbare gezondheidszorg. Kern woorden zijn:  interactief, regio, multidisciplinair en onderhoudend.

RODIN heeft als doelgroep de kerndisciplines: Infectiologen, Medisch microbiologen, Huisartsen, Specialisten ouderenzorg, artsen Maatschappij en Gezondheid.

Het  bestuur van RODIN bestaat uit vertegenwoordigers van bovengenoemde  kerndisciplines. RODIN organiseert 3 bijeenkomsten per jaar over onderwerpen relevant voor de doelgroepen. De onderwerpen worden jaarlijks vastgesteld door het Bestuur. Het eerste jaar (2018) is bedoeld als pilot om de belangstelling voor RODIN in de regio te inventariseren. Afhankelijk van de bevindingen neemt het Bestuur een besluit over continuering.

De tweede bijeenkomst staat gepland voor 10 april op het Erasmus MC in Rotterdam met als onderwerp  “"Antibiotic stewardship een uitdaging voor de nulde tot derde lijn””. Drie experts zullen het onderwerp belichten vanuit verschillende invalshoeken. Deze  bijeenkomst wordt financieel mogelijk gemaakt door de afdeling Medische Microbiologie, Viroscience en Huismaninstituut.  

 

Samenstelling Bestuur:

Prof. W. Achterberg,  Verpleeghuisnetwerk ouderenzorg Leiden

Prof. P. Bindels,  Huisartsgeneeskunde Erasmus Medsiche Centrum(EMC)

Prof, M. Koopmans,  Medische Microbiologie/Viroscience EMC

Prof . JH Richardus, Huisman Onderzoekscentrum Infectieziekten en Publieke Gezondheid Instituut, Rotterdam

Prof A, Verbon, Medsiche Microbiologie en Infectieziekten (EMC)

Programma 10 april 2018:

Tijdstip

17:00 - 18:30     registratie en ontvangst met een dinerbuffet

18:30 - 18:40     opening bijeenkomst en welkomstwoord door Prof. dr. Annelies Verbon (EMC)

18:40 - 19:10     Spreker - Prof. dr. Marc Bonten (UMCU)

19:10 - 19:40     Spreker - Prof. dr. Jaap van Dissel (CIb, RIVM)

19:40 - 20:00     Pauze

20:00 - 20:30     Sprekers - Dr. Ine Frenay (RLM) en Prof. dr. Annelies Verbon (EMC)

20:30 - 21:00     Discussie met aansluitend een borrel

Het aanmeldformulier voor deze bijeenkomst vindt u via deze link https://www.rodindenkendoen.nl/tweederodinbijeenkomst

Op deze website vindt u naast het aanmeldformulier, informatie over de locatie, het programma, contactgegevens van het RODIN secretariaat en een routebeschrijving

Terug naar overzicht