11e Nationale symposium Zoönosen

23-11-2017
van 09:00 tot 16:15

Registratie via www.rivm.nl/zoonosensymposium2017 Kosten: € 80,-

Programma   Dagvoorzitter: Bastiaan Meerburg (WUR)  

9:00-9:30 Ontvangst en registratie  

9:30-9:40 Welkom en introductie  

9:40-10:45 Plenaire sessie 1  

Knaagdierenmonitoring: geen one size fits all Miriam Maas (RIVM)  

Een studie naar blootstelling aan hantavirus en Leptospira onder muskus- en beverratbestrijders in Nederland Ingrid Friesema (RIVM)  

10:45-11:00 Koffie en thee  

11:00-12:00 Workshops I (Parallelle sessie)  

Muskus- en beverratten, waterschappen en bestrijders De bestrijding van muskus- en beverratten wordt uitgevoerd door de waterschappen. Waarom voeren de waterschappen deze taak uit en zijn er ook alternatieven voor het bestrijden? Welke risico’s lopen de bestrijders? Dolf Moerkens (Unie van Waterschappen) Ruben Verwoert (Waterschap Rivierenland)   De bruine rat - Hoe kun je er ziek van worden? Test je kennis van door ratten overgedragen zoönosen, risico activiteiten en preventieve maatregelen. Als er knaagdieroverlast is in huis, wat bepaalt of mensen wel of niet tot bestrijding overgaan? Aan de hand van een studie, uitgevoerd met 413 Nederlandse huishoudens, zal dit verhelderd worden. Sara Burt (FD IRAS)   Scenario: Ziek na zwemmen in een recreatieplas In deze workshop wisselen de deelnemers praktische kennis en best practices uit aan de hand van een realistische casus. Een persoon heeft waarschijnlijk leptospirose opgelopen na bezoek aan een zwemplas. Wat moet er vervolgens gebeuren? Welke instantie doet wat? Waar liggen verantwoordelijkheden? Toos Waegemaekers (GGD) Ingrid Keur (NVWA) en anderen  

12:00-13:00 Lunch  

13:00-14:00 Plenaire sessie 2   Leptospirose Marga Goris (AMC KIT)  

Beheersing van rattenpopulaties anno 2017 Erik van Gestel (Kennis- en Adviescentrum Dierplagen (KAD))  

14:00-15:00 Workshops II (Parallelle sessie)  

15:00-15:15 Koffie en thee  

15:15-16:15 Plenaire sessie 3  

Een Oosterse verrassing met een Westerse aanpak Harry Rozendaal (NVWA) Hans Beks (GGD)  

De ziekte van Lyme door een ecologische bril Willem Takken (WUR)  

16:15 Uitreiking Staat van Zoönosen 2016 & borrel 

 

Het symposium is voor bedrijfsartsen, GGD-artsen, arbeidshygiënisten, dierenartsen, infectieziektedeskundigen, huisartsen, verpleegkundigen, onderzoekers, beleidsmedewerkers, epidemiologen en andere geïnteresseerden in zoönosen.  Accreditatie wordt aangevraagd. Meer informatie www.rivm.nl/ziekdoordier www.onehealth.nl

Terug naar overzicht