Pilot EPA's Medische Microbiologie

Pilottest EPA-gericht opleiden en beoordelen

Vanaf 2014 heeft een werkgroep gewerkt aan het ontwikkelen van Entrustable Professional Activities (EPA’s) voor de Medische Microbiologie. EPA´s zijn professionele taken of verantwoordelijkheden die stafleden toevertrouwen aan een aios om met beperkte supervisie uit te voeren zodra de aios de benodigde competenties heeft verkregen (Ten Cate, 2015). Dit is een manier om competenties adequaat te toetsen aan de hand van specifieke beroepsactiviteiten die de arts-microbioloog kunnen worden ‘toevertrouwd’ en aan het eind van de opleiding moet beheersen. De EPA’s zijn nu in een stadium dat ermee geëxperimenteerd kan worden. Het werken met EPA’s is nieuw  en de EPA’s zijn door een beperkte groep van microbiologen en aios ontwikkeld. Er kan nu niet geheel worden ingeschat of en hoe bepaalde uitwerkingen in de praktijk werken. Daarom wordt vanaf 1 december 2017 t/m 1 juni 2018 een pilot uitgevoerd in alle opleidingsziekenhuizen. Alle feedback is welkom. In de handreiking vindt u informatie over hoe we de pilot met u gaan evalueren. Mail voor vragen en informatie: concilium@nvmm.nl .


Pilotdocumenten
Hieronder vindt u een aantal documenten die u kunt gebruiken voor de pilot.


Handreiking pilot EPA-gericht opleiden
Landelijke EPA's totaaldocument
Verdeling EPA's pilotziekenhuizen 2017
Opleidersdag NVMM 2017: presentatie over EPA's Medische Microbiologie
Voorbeeld werkplan pilot EPA's Medische Microbiologie
Toelichting bij de landelijke EPA's
Gebruik van Epass in de pilot EPA’s

EPA 1: Veilig werken met micro-organismen
EPA 2: Analyseren van laboratoriumresultaten
EPA 3: Technisch en medisch autoriseren van labresultaten
EPA 4: Multidisciplinair overleg voeren
EPA 5: Intercollegiale consulten voeren
EPA 6: Presenteren en onderwijs verzorgen
EPA 7: Antimicrobieel beleid vormgeven
EPA 8: Infectiepreventie en ziekenhuishygiënebeleid maken
EPA 9: Managen van het laboratorium


 

Achtergrondinformatie

Video's

Documenten

Voor meer informatie kijk op: www.medischevervolgopleidingen.nl