Onze vereniging, de Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie (NVMM), kent commissies en werkgroepen. Het voor u liggende themanummer van het Nederlands Tijdschrift voor Medische Microbiologie (NTMM) gaat over de werkgroepen.

Werkgroepen medische microbiologie bestonden eigenlijk al voordat zij officieel onderdeel werden van de NVMM: zo heeft de Nederlandse Werkgroep Klinische Virologie al een lange historie, van voor de oprichting van de NVMM. In 2001 werden werkgroepen officieel opgenomen in het huishoudelijk reglement van de Vereniging (artikel 10 HR NVMM). De werkgroepen hebben als doel: “kennisuitwisseling, vorming en toetsing van beleid ten aanzien van een deelgebied van de medische microbiologie”.

Momenteel kent de NVMM zes werkgroepen: WAMM (voortgekomen uit werkgroep Oost en West), NWKV, WMDI, WOGIZ, Werkgroep HIP en Werkgroep Internationale Medische Microbiologie. Met de eerste vier werkgroepen heeft een paar jaar geleden een werkgroependag plaatsgevonden met enkele NVMM-bestuursleden, om kennis te nemen van elkaars activiteiten en om het onderlinge contact te bevorderen. De WAMM houdt regelmatig haar bijeenkomsten in samenwerking en afstemming met een van de andere werkgroepen. Op deze manier proberen we een interessant kennisplatform te zijn voor alle NVMM-leden, maar ook om op informele wijze collega’s te ontmoeten en informatie uit te wisselen.

De werkgroepen zijn voor het bestuur van de NVMM belangrijk: hier vinden we namelijk de expertise van deelgebieden binnen de medische microbiologie waarop we een beroep kunnen doen als de NVMM vakinhoudelijke vragen krijgt. Binnen het NVMM-bestuur zijn de portefeuilles verdeeld(zie figuur 1), zodat werkgroepen weten wie er binnen het bestuur eerste aanspreekpunt is voor welke portefeuille.

Als bestuur zijn we blij met alle activiteiten die er door de werkgroepen worden ontplooid; werkgroepen leveren een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van zorg en aan het wetenschappelijk onderzoek binnen ons vakgebied. Daarnaast dragen de werkgroepen zeker bij aan een levendige, actieve NVMM.

Wendelien Dorigo, bestuurslid van de NVMM en portefeuillehouder van de WAMM.