Al tientallen jaren komen parasitologen, artsen-microbioloog en analisten die geïnteresseerd zijn in de kliniek en diagnostiek van parasitaire infecties in een wisselende samenstelling en frequentie bij elkaar. De aanvankelijk losstaande werkgroepen West en Oost zijn in 2005 samengegaan.

In 2010 werd een nieuwe boost gegeven aan de Werkgroep Klinische Parasitologie (WKP) door deze op te nemen in een vernieuwde werkgroepenstructuur binnen de Nederlandse Vereniging voor Parasitologie (NVP). De WKP van de NVP biedt een laagdrempelig interactief platform voor iedereen die werkzaam is op het terrein van de klinische parasitologie. De werkgroep wil onder andere actuele ontwikkelingen rond onderwijs, diagnostiek en kliniek van parasitaire infecties uitwisselen. De werkgroep is een aanspreekpunt voor het bestuur van de NVP en geeft input aan de congrescommissie over actuele ontwikkelingen in de klinische parasitologie.

De werkgroep heeft één persoon aangewezen die het contact onderhoudt met het NVP-bestuur en de algemene ledenvergadering. Tevens neemt één persoon uit de WKP zitting in de NVP-congrescommissie, die in het voorjaar een symposium organiseert waarbij het accent meer ligt op fundamenteel onderzoek en in het najaar een symposium dat meer klinisch is georiënteerd.

De NVP ondersteunt ook andere activiteiten. Zo wordt jaarlijks een SKML-deelnemersdag georganiseerd, waarop specifiek de kwaliteit van diagnostiek aan bod komt. Dit is belangrijk omdat de kwaliteit van de parasitologische diagnostiek onder druk staat door de marktwerking in de zorg. Daarnaast neemt het belang van moleculaire diagnostiek toe en verdwijnen parasitologische microscopie en expertise steeds meer; voor beide is deelname aan een extern kwaliteitsbeoordelingsprogramma van essentieel belang. De NVP werkt nauw samen met de SKML om een adequate en juiste parasitologische diagnostiek te borgen.

Bijeenkomsten
De WKP komt de derde dinsdag van januari en de derde dinsdag van september een middag bij elkaar. Het programma omvat klinische parasitologie in brede zin. Er worden dan laboratoriumtechnische zaken besproken, maar ook casuïstiek uit de eerste, tweede en derde lijn. Het betreft een landelijke samenwerking tussen alle centra die aan parasitologie doen, waardoor er altijd interessante casuïstiek is. Om de interactie met artsen-microbioloog te vergroten wordt sinds 2015 de bijeenkomst in september georganiseerd in samenwerking met de WAMM.

In september 2017 hadden de WAMM en de WKP een gezamenlijke vergadering met een zeer divers programma. Een mooi thema was bijvoorbeeld de toenemende incidentie van Acanthamoeba keratitis in 2017. Deze infectie is vrij zeldzaam en het is moeilijk vast te stellen of hier werkelijk sprake is van een verheffing of niet. Hiervoor had de GGD Gelderland Zuid in samenwerking met het RIVM en het Radboudumc een enquête uitgezet bij patiënten en andere diagnostische centra. De conclusie was dat deze infectie de laatste tijd vaker te zien was, maar ook dat de aanleiding of oorzaak moeilijk was vast te stellen. Alleen door landelijke samenwerking is hier mogelijk een beter beeld van te krijgen.

Conclusie
De Werkgroep Klinische Parasitologie is een laagdrempelige, kleine maar zeer actieve werkgroep, waarin landelijke samenwerking voorop staat. Het doel is het werkveld scherp te houden zodat het opsporen van zeldzame en soms exotische parasitologische infecties mogelijk blijft in Nederland.