Inhoud van de cursus
Van 6 tot 8 december 2017 werd in het Erasmus Medisch Centrum de jaarlijkse cursus ‘Fenotypische interpretatie van de gevoeligheidsbepaling’ gegeven. Deze driedaagse cursus wordt georganiseerd door de Erasmus Postgraduate School of Molecular Medicine (MolMed). Oorspronkelijk geeft het MolMed-instituut onderwijs aan PhD-studenten en postdocs maar deze cursus wordt voornamelijk bezocht door aiossen en artsen-microbioloog. Het programma is gericht op micro-organismen en resistenties van de dagelijkse praktijk. In de ochtenden worden de soorten resistenties en achterliggende moleculaire mechanismen behandeld, in de middagen zijn er practica. Hier wordt het uitvoeren en aflezen van technieken als diskdiffusie, macrodilutie en de CIM-test opgefrist. Op dag 2 komt daar het interpreteren van patronen van antibiogrammen op basis van diskdiffusie bij. Gedurende de drie dagen wordt ook de techniek en toepassing van massaspectrometrie behandeld. Zowel de detectie van carbapenemase-enzymen met behulp van Malditof als de detectie van andere bètalactamase-enzymen met hogeresolutiemassaspectrometrie passeren de revue.

Review
Het programma heeft de juiste opbouw en de practica sluiten aan bij de theorie van de ochtend. Er is plek voor ongeveer 14 deelnemers, hetgeen genoeg ruimte en tijd geeft voor vragen en discussies. De cursus is geschikt voor aiossen die al ervaring hebben op het bacteriologisch laboratorium en hun eerste ervaring hebben met consulten. Maar ook voor de meer ervaren aios en geïnteresseerde beginnende arts-microbioloog is er nog veel te halen. Knagende vragen als “Hoe weet ik of mijn AmpC niet op een plasmide ligt, en moet ik daar dan wat mee?”, “Hoe detecteer ik een clavulaanzuurongevoelige ESBL?”, “Is dit nou alleen een K1-hyperproducer of moet ik ook nog een ESBL-confirmatietest doen?” kunnen nu eindelijk worden besproken. Tijdens het avondprogramma kan uitgebreid de zin - en onzin - van de verschillen tussen centra worden bediscussieerd, wat weer tot veel nieuwe inzichten leidt.

Al met al een zeer relevante en efficiënt opgezette cursus, die met name leerzaam is voor aiossen in de tweede helft van hun opleiding en beginnende artsen-microbioloog. Een cursus die op hun wensenlijstje zeker niet zou mogen ontbreken.