Op 15 februari 2019 vond het 27e NVAMM-symposium plaats, met ditmaal als overkoepelend thema: Microbiologie in beeld. Net als vorig jaar werd gekozen voor de Verkadefabriek in Den Bosch en geheel passend bij het thema vonden de voordrachten plaats in de bioscoopzaal.

Infectieziekten werden vanuit diverse perspectieven belicht. Diverse sprekers uit verschillende disciplines (onder andere een dermatoloog, patholoog, radioloog en een medisch historicus) gaven hun eigen kijk op microbiologisch relevante onderwerpen. Hierbij kwamen uiteenlopende onderwerpen aan bod zoals elektronenmicroscopie, parasitologie, pathologie, dermatologie, radiologie, telemicrobiologie en de geschiedenis van de Spaanse griep. Voor het eerst kregen dit jaar ook arts-assistenten in opleiding tot medisch microbioloog de kans om hun eigen onderzoek te presenteren door middel van een pitch.

Nadat de voorzitter van de NVAMM-wetenschapscommissie, Daniëlle Hanssen, het symposium officieel had geopend, trad Suzan van Mens (arts-microbioloog, MUMC+) op als eerste dagvoorzitter. Suzan vervulde haar rol als voorzitter met verve en zeer spitsvondig. Streng maar rechtvaardig en op humoristische wijze wist zij de tijd te bewaken en de sprekers kritisch te bevragen.

Elektronenmicroscopie in de microbiologie
Het startschot, letterlijk klein en fijn, werd gegeven door Jean-Luc Murk (arts-microbioloog, St. Elisabeth-Tweestedenziekenhuis) die ons met veel enthousiasme en passie meenam in alle ins en outs van het heden en verleden van de elektronenmicroscopie. Tijdens zijn presentatie werd in detail het werkingsmechanisme van de elektronenmicroscoop toegelicht. Hij sloot geheel in stijl af met beelden van virussen vastgelegd met elektronenmicroscopie.

Parasieten van de mens in vogelvlucht
Tijdens de uiteenzetting van de tweede spreker van de dag, Tom van Gool (arts-microbioloog/parasitoloog, Amsterdam UMC) werd meer ingezoomd en werden enkele van zijn favoriete parasitaire infecties onder de loep genomen. Hij wist ons te fascineren met mooie microscopische plaatjes en een prikkelend verhaal.

Telemicrobiologie – labrondes op afstand
Groot, groter, ver en verder. Welke afstanden kunnen worden overbrugd met telemicrobiologie werd door Constance Schultsz (arts-microbioloog, Amsterdam UMC) treffend toegelicht. Ze nam ons mee op reis naar een microbiologisch laboratorium in Vietnam. Constance en haar collega´s staan dit ziekenhuis bij in de besluitvorming rondom microbiologische vraagstukken via een audio- en videoverbinding.

AIOS-pitches
Ga-lai Chong (Erasmus MC) zette in één adem heel fraai de toepassing van inhalatie van liposomaal amfotericine-B als profylaxe bij hematologiepatiënten uiteen. Anne Dirks (MUMC+) verspreidde onder de aanwezigen de vele, actuele vragen en antwoorden die rondom chlamydia-infecties bestaan. Nienke Plantinga (UMCU) fietste ons in vlot tempo langs de highlights van haar onderzoek naar de rol en het nut van SDD. Het nut in Nederland lijkt bewezen te zijn, maar het onderzoek binnen Europa laat vooralsnog geen positieve conclusies toe. Caroline Schneeberger (Amsterdam UMC) lichtte een tipje van de (s)luier op over haar onderzoek naar diagnostiek van urineweginfecties in het verpleeghuis.

Na een heerlijke lunch was het de beurt aan Jakko van Ingen (arts-microbioloog, Radboudumc) om het dagvoorzitterschap over te nemen. Hij gooide meteen hoge ogen, niet alleen met de dobbelsteen-microfoon maar vooral in zijn rol als voorzitter van het middagprogramma.

Microbiologie in radiologisch beeld
Aan de hand van zeer diverse casuïstiek bood Lya van Die (radioloog, IJsselland Ziekenhuis) ons een inkijkje in haar donkere kamer. Welke infectieuze diagnose konden wij tijdens deze interactieve sessie toeschrijven aan de verschillende radiologische beelden?

Histopathologische ontstekingsbeelden in relatie tot microbiële infecties
Rob Verdijk (patholoog, Erasmus MC) wist het publiek te interesseren met een beeldende uiteenzetting op microscopisch niveau. Welke verschillende vormen van acute ontstekingen zijn te onderscheiden, welke verwekkers mag je hierbij verwachten en wat ziet de patholoog dan door zijn microscoop?

Huidinfecties: more than skin deep
Sommige infecties zijn met het blote oog zichtbaar zonder microscoop of scan. Colette van Hees (dermatoloog, Erasmus MC) komt dit in haar werk dagelijks tegen en kon ons hier veel prachtige voorbeelden van laten zien. Inclusief etterende wonden en groene tenen. Gelukkig niet direct voor de borrel met bitterballen.

Wederom een vijand uit Spanje
Als toetje gingen wij terug in de tijd en wel naar Nederland in 1918, ten tijde van de Spaanse griep. Leo van Bergen (medisch historicus) nam ons mee naar de maatschappelijke reacties op en gevolgen van de Spaanse Griep. Geheel volgens de maatregelen en adviezen van de medici van toentertijd: ‘Houdt u verre van kwakzalverij’, ‘rook flink’ en ‘neem een goede neut’ begaven wij ons vervolgens plichtsgetrouw naar de afsluitende borrel alwaar kon worden geproost op een zeer geslaagde dag!

Sprekers, voorzitters en sponsoren nogmaals bedankt voor jullie inzet en bezoekers bedankt voor jullie komst. Tot volgend jaar!