Vraag 1
Een 40-jarige boswachter komt bij de huisarts. Hij werkt elke dag in het bos. Er is sprake van een grote rode plek (groter dan 5 cm) op het onderbeen die langzaam toeneemt aan de rand en in het midden aan het opklaren is. Hij heeft geen koorts en geen pijnklachten. Hij is verder ook niet ziek. Hij heeft geen tekenbeet opgemerkt. 

Welke handelwijze is nu aangewezen?

A. Serologie uitvoeren voor de ziekte van Lyme
B. Starten met 10 dagen doxycycline 100 mg 2 dd
C. Wachten en over zes weken serologie voor Lyme uitvoeren

Vraag 2
De hematoloog vraagt een bèta-D-glucan-antigeentest aan voor een van zijn patiënten die hij verdenkt van een invasieve mycose.

Deze test is aangewezen voor het aantonen van de volgende schimmel-/gistinfecties:

A. Candidiase, aspergillose en mucormycose
B. Candidiase, fusariose en pneumocystose
C. Cryptokokkose, aspergillose en fusariose
D. Pneumocystose, mucormycose en aspergillose


Voor de antwoorden en de bespreking, zie Antwoorden