Het besef bij de Nederlandse microbioloog dat het voorschrijven van antibiotica zeer bewust moet plaatsvinden heeft ervoor gezorgd dat het Nederlands Tijdschrift voor Medische Microbiologie (NTMM) niet meer in druk kon verschijnen. Adverteren voor een product in een tijdschrift dat gelezen wordt door een beroepsgroep die het gebruik van dat product tot een minimum wil beperken is nu eenmaal niet aantrekkelijk. De advertentie-inkomsten die het oprichten van het tijdschrift in 1992 mogelijk maakten zijn per saldo van positief via neutraal naar negatief verlopen. Het saldo werd vorig jaar dermate negatief dat de Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie (NVMM) ervoor koos de papieren presentatie na bijna 25 jaargangen te staken.

NTMM op website

Juist op dat moment werd een nieuwe versie van de website van de vereniging voorbereid. Omdat de praktijk leert dat het gebruik van een site wordt bevorderd door daaraan een periodiek te koppelen werd besloten het nieuwe NTMM er met duidelijke presentie in op te nemen.

Papier versus online

Er wordt steeds meer elektronisch gelezen, wetenschappelijke tijdschriften, periodieken, boeken. Of dat ook geldt voor het NTMM? Of speelt daarbij ‘het rituele leesmoment’? En is het juist om, zoals de Engelse schrijver Will Self voorspelt, te spreken van ‘het einde van het tijdperk van de geest van Gutenberg en van de literaire apocalyps’. Het digitale lezen zou leiden tot vluchtiger en oppervlakkiger leesgedrag, het verlies van het ‘dieplezen’. Ander gevaar: het vinden van de digitale versie wordt niet de moeite waard gevonden of er wordt gewoon niet aan gedacht.

 

 

Met andere woorden, kan het op de deurmat vallen van het papieren NTMM worden vervangen door de regelmatige aankondiging van een digitaal NTMM?

Gunstig toekomstperspectief

Dat de overdracht van informatie steeds meer digitaal plaatsvindt, wordt ondersteund door enquêtes; in 2012 verkoos nog 75 procent van de magazinelezers in het Verenigd Koninkrijk de papieren editie van hun tijdschriften, maar dat daalde tot 39 procent in 2012. In Nederland werd in 2011 nog 98 procent van papier-lezers gemeld, in 2014 was dat al afgenomen tot 85 procent. Uit de onderzoeken blijkt verder dat hoe jonger de lezer wordt, hoe groter de voorkeur voor digitaal is. Dat betekent een gunstig toekomstperspectief voor elektronische presentatie.

Daar staat tegenover dat het gebruik van het e-book tussen 2012 en 2014 van 20 tot 40 procent toenam, maar daarna stagneerde en in 2016 weer afnam. Dit gaat over een andere vorm van overdracht van informatie maar het is wel iets om te bedenken in relatie tot de populariteit van digitale tijdschriften.

Laat uw mening horen!

Veel lezers zullen het digitaal verschijnen van het NTMM als een natuurlijke en logische ontwikkeling beschouwen. Of de digitale versie even gemakkelijk wordt gevonden zal de praktijk moeten leren. De redactie is geïnteresseerd in uw mening.