In december 2016 / januari 2017 heeft voor de eerste keer de cursus “Optimalisatie van antimicrobiële therapie door middel van PK/PD” plaatsgevonden. Het doel van deze cursus was cursisten inzicht geven in farmacokinetische en farmacodynamische eigenschappen van antibiotica. Gedurende de zesdaagse cursus in Lunteren gingen de docenten prof. Johan Mouton, dr. Anouk Muller en mevrouw Femke de Velde – in op alle facetten van PK/PD. De volgende onderwerpen zijn besproken:

Cursusopzet

Het cursusmateriaal omvatte ook een theoretisch handboek, een onlinecursus PK/PD en documentatie van diverse studies. De cursus werd afgesloten met een examen. De deelnemende AIOS medische microbiologie en artsen-microbioloog hebben handvatten gekregen waarmee zij doseringen van en de keuze voor antibiotica op rationele gronden kunnen aanpassen in specifieke situaties.

Conclusie

De cursus bood een goede afwisseling tussen theorie, (reken)opdrachten en luchtigere onderwerpen zoals quizvragen in de avonden. Enkele verbetersuggesties daargelaten vinden de cursisten de cursus een verrijking voor het huidige curriculum medische microbiologie. AIOS en andere artsen-microbioloog zouden moeten overwegen deze leerzame cursus te volgen. Het is de intentie van de cursusorganisatie om de cursus jaarlijks te organiseren.