Medische Parasitologie, Handleiding bij de laboratoriumdiagnostiek is al vele jaren het standaardhandboek voor de parasitologische diagnostiek in Nederland. Sinds 2005, toen de vierde druk werd gepubliceerd, heeft de ontwikkeling in de diagnostiek naar parasitaire infecties niet stil gestaan. Hoewel het rechtstreeks aantonen van parasieten door morfologische herkenning met behulp van microscopie nog steeds een belangrijk onderdeel uitmaakt van deze diagnostiek, is het belang van andere technieken in het afgelopen decennium sterk toegenomen. Serologische en vooral moleculaire technieken, zoals realtime-PCR, worden steeds meer gebruikt in veel laboratoria. Ook zijn er sinds het verschijnen van de vorige druk zelfs nieuwe parasieten ontdekt, zoals Plasmodium knowlesi. Daarom heeft de Nederlandse Vereniging voor Parasitologie (NVP) besloten om een geheel herziene en geactualiseerde editie van Medische Parasitologie, Handleiding bij de laboratoriumdiagnostiek uit te brengen. Onder leiding van een redactie van twintig experts is deze uitgave nu gerealiseerd.

De voorgaande edities waren voornamelijk gericht op de laboratoriumdiagnostiek van parasitaire infecties. Het boek bleek ook veel te worden gebruikt door arts-assistenten in opleiding tot arts-microbioloog en in diverse parasitologische vervolgopleidingen. De nieuwe editie is daarom uitgebreid met informatie over de klinische presentatie van parasitaire infecties met de daarbij aanbevolen diagnostiek. In een overzichtelijke tabelvorm wordt per primair symptoom aangegeven aan welke parasitaire infecties gedacht moet worden, welk materiaal afgenomen moet worden en welke diagnostiek er nodig is om de diagnose te bevestigen of uit te sluiten. De nieuwe editie is daardoor niet alleen gericht op laboratoriummedewerkers maar ook op de behandelend arts en arts-microbioloog.

Voor het onderwijs aan hogescholen of cursussen parasitologische diagnostiek zijn hoofdstukken toegevoegd waarin de theoretische achtergronden van de meest gebruikte diagnostische onderzoeksmethoden als ook instructies voor het gebruik van de microscoop worden beschreven. Daarnaast is een apart hoofdstuk opgenomen waarin de juiste afname van materiaal en de eventuele voorbewerking daarvan voor parasitologisch onderzoek worden beschreven. Evenals in de voorgaande edities beschrijft het boek vervolgens per parasiet de taxonomie, de ontwikkelingscyclus, de geografische verspreiding, de klinische presentatie en de benodigde laboratoriumdiagnostiek, waarbij microscopisch, moleculair en serologisch onderzoek nu geïntegreerd zijn beschreven. Tot slot worden het belang en de methoden van borging van kwaliteit van parasitologische diagnostiek beschreven.

De behandeling van parasitaire infecties wordt in dit boek niet beschreven. De redactie heeft ervoor gekozen dat niet te doen, omdat de aanbevolen therapie snel kan veranderen. Ook zijn veel protocollen van minder gebruikte technieken niet meer in het boek opgenomen. Gelukkig zijn deze nu beschikbaar via de website van de NVP, voor leden van de NVP.

De kracht van Medische Parasitologie zit in de beknopte beschrijvingen, die zijn gericht op de Nederlandse situatie. De bekende vormgeving met steekwoorden in de marge zorgt ervoor dat de benodigde informatie over de klinische presentatie en diagnostiek van de voor Nederland meest belangrijke parasitaire infecties snel en eenvoudig is te vinden. De vernieuwde overzichtstabellen met morfologische kenmerken van malariaparasieten en gastro-intestinale protozoa zijn praktische en nuttige hulpmiddelen bij determinatie van parasieten bij microscopisch onderzoek. De nieuwe editie bevat ook veel nieuw beeldmateriaal, waarbij vooral de schematische pentekeningen van malariaparasieten, gastro-intestinale protozoa en ectoparasieten fraai en zeer illustratief zijn.

De nieuwe editie van Medische Parasitologie bouwt duidelijk voort op de voorgaande edities, maar geeft met de nieuwste inzichten en beschrijving van de huidige technieken ook een noodzakelijke update. Met dit handboek kunnen de parasitologische laboratoria en hogescholen in Nederland weer even vooruit.

  

 

 

ISBN: 978 94 91764 24 0
Pagina’s: 301
Vijfde geheel herziene druk
Uitgever: Syntax Media, Utrecht
Prijs: 50 euro
Taal: Nederlands