Vaccinatie

De NVMM ondersteunt het advies van de overheid tot vaccinatie tegen Covid-19.

In januari is de vaccinatie gestart. Artsen-microbioloog en andere medisch specialisten hebben hierover voorlichting gegeven aan het zorgpersoneel in de ziekenhuizen. De bereidheid om zich te laten vaccineren is hoog.
Het RIVM coördineert de uitvoering van de vaccinatie.

Advies Gezondheidsraad
De Gezondheidsraad adviseert om in te zetten op het verminderen van ernstige ziekte en sterfte. Het advies vindt u hier.

Algemene informatie
Informatie over de vaccinatiestrategie, veiligheid, soorten vaccins vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Een lijst met vragen en antwoorden over de werking van het vaccin, besmettelijkheid na vaccinatie, bijwerkingen, ziekte, zwangerschap en nog veel meer vindt u op de website van het RIVM


Een heel duidelijk filmpje over de werking van het vaccin, eventuele bijwerkingen, hoe de ontwikkeling van het vaccin zo snel en toch veilig kan zijn gegaan en nog meer vragen en antwoorden vindt u hier.