Onderzoek

Binnen de Federatie Medisch Specialisten is een multidisciplinaire wetenschapscommissie COVID-19 opgericht. Het doel is samenwerking tussen onderzoekers en hergebruik van data te stimuleren zodat samenhang gecreëerd wordt tussen onderzoeken die in Nederland opgezet zijn/worden rondom diagnostiek en behandeling van COVID-19.

Momenteel werkt de commissie aan de ontwikkeling van een multidisciplinaire COVID-19 Kennisagenda. Vooralsnog bestaat de commissie uit internisten, ziekenhuisapothekers, longartsen, artsen-microbioloog, radiologen en pathologen. Het bureau van de Federatie en het Kennisinstituut ondersteunen de commissie.

Vanuit ZonMw zijn de eerste onderzoeken gehonoreerd binnen de subsidieregeling COVID-19. Naast de al verstrekte incidentele subsidies zijn er meer subsidiemogelijkheden. ZonMw is gestart met het onderzoeksprogramma COVID-19. Dit programma is gericht op voorkomen of verminderen van negatieve effecten van de COVID-19 pandemie, bestrijden van de pandemie en de maatschappelijke dynamiek als gevolg van de pandemie.