Algemeen

Algemeen

Wat is de NVMM

De NVMM is een wetenschappelijke vereniging. Leden van de NVMM zijn medisch specialisten (arts-microbioloog), medisch moleculair microbioloog (MMM, gepromoveerde moleculair biologen die werken in een medisch microbiologisch laboratorium) en onderzoekers in de medische microbiologie.

Medische microbiologie is een vak dat over micro-organismen gaat die iemand ziek kunnen maken. Dat kunnen bacteriën of virussen zijn, maar ook parasieten of schimmels. In een medisch microbiologisch laboratorium wordt uitgezocht welk micro-organisme iemand ziek heeft gemaakt. Dat gebeurt door onderzoek van bijvoorbeeld bloed, urine, ontlasting of speeksel.

De NVMM bevordert het delen van kennis onder haar leden. Dit zorgt er bijvoorbeeld voor dat de ontwikkeling van nieuwe technieken om micro-organismen sneller en beter te ontdekken versneld wordt. Ook stelt de NVMM eisen aan de beroepsuitoefening, opleiding en nascholing voor de artsen-microbioloog en de MMMers. Verder werkt de NVMM mee aan het ontwikkelen van medische richtlijnen, veelal samen met andere medisch specialisten, maar ook met bijvoorbeeld huisartsen of adviseurs infectiepreventie.

Rol NVMM en haar leden in de pandemie

Alle Nederlandse medisch microbiologische laboratoria die verbonden zijn aan een of meer ziekenhuizen hebben te maken met de pandemie. In deze laboratoria werken artsen-microbioloog aan het opzetten en waar mogelijk vergroten van de testcapaciteit, uitslagen van testen/voorraden doorgeven aan Dienst Testen en het RIVM, het valideren van testen, de logistiek regelen met de GGD’en of andere partijen, adviezen geven in het ziekenhuis met betrekking tot testen en infectiepreventie, inkopen en valideren van nieuwe apparatuur, trainen van personeel, enz enz. Een deel van deze taken wordt door of in samenwerking met de in de laboratoria werkende medisch moleculair microbiologen, analisten, deskundigen infectiepreventie en ondersteunend personeel uitgevoerd.
Allen werken al sinds februari heel hard om zo goed mogelijke diagnostiek te kunnen bieden en om mee te werken aan de verdere ontwikkeling en implementatie van nieuwe testen. 
De NVMM heeft een kwaliteitsdocument Covid-19-diagnostiek opgesteld.

Veel leden van de NVMM hebben, naast hun dagelijkse werkzaamheden in hun eigen werkomgeving, vanuit hun vakinhoudelijke expertise zitting in de vele werkgroepen van NVMM, VWS, OMT, Federatie Medisch Specialisten, WHO en andere instellingen die zich met de bestrijding van de coronapandemie bezighouden.Welke organen en instanties zijn verantwoordelijk voor de vormgeving van het Nederlandse coronatestbeleid?

In de vormgeving en strategiebepaling is het kabinet eindverantwoordelijk voor het Nederlandse testbeleid. Minister De Jonge neemt hierin het voortouw, en wordt bijgestaan door adviezen die worden gegeven door het RIVM en het Outbreak Management Team (OMT). Binnen het OMT is het uitgangspunt dat alle deelnemers daar op persoonlijke titel in zitten. Het is namelijk belangrijk dat zij vrijuit met elkaar kunnen discussiëren, zonder zich daarbij geremd te voelen door een achterban. De opdracht aan het OMT is om te komen tot het best mogelijke advies op dat moment.
Binnen het OMT zijn er vaste leden die er zitten ongeacht het onderwerp, en leden die worden uitgenodigd op basis van hun specifieke expertise. De vaste leden van het OMT worden uitgenodigd omdat zij een functie hebben binnen een organisatie of vereniging die een belangrijke rol speelt in de infectieziektebestrijding in Nederland als geheel, zoals bijvoorbeeld het Nederlandse Huisartsengenootschap (NHG) en de NVMM.
Voor de uitvoering van het testbeleid is de Dienst Testen van het Ministerie van Volksgezondheid (VWS) verantwoordelijk.