WMDI

De moleculaire diagnostiek van infectieziekten is een vakgebied dat de laatste jaren sterk in ontwikkeling is en binnen de medisch microbiologische laboratoria een steeds belangrijkere rol gaat spelen. 

De Werkgroep Moleculaire Diagnostiek van Infectieziekten (WMDI) is een  zeer actieve werkgroep die zich bezig houdt met kwaliteit, ontwikkeling en toepassing van moleculaire diagnostiek  van humane infectieziekten. 

Doelstelling van de werkgroep is een open sfeer na te streven waarin iedere deelnemer, analist, arts-microbioloog en medisch moleculair microbioloog (MMM), gestimuleerd wordt zijn/haar ervaringen te delen. Ook het uitwisselen van protocollen en (controle)materialen wordt belangrijk geacht. De werkgroep is van mening dat op deze wijze het vakgebied van moleculaire diagnostiek het beste uitgedragen kan worden.

 

Recente berichten

Gezamenlijke WMDI/NWKV-themamiddag “Next Generation Sequencing toegepast in de virologie” (6 juni)

Op 6 juni 2017 is er een gezamenlijke WMDI/NWKV-themamiddag met het onderwerp “Next Generation Sequencing toegepast in de virologie”.


Lees verder ››

Aanmelden WMDI bijeenkomst 14 febr

Op dinsdag 14 februari 2017 is er een WMDI bijeenkomst en Algemene Ledenvergadering in Vergadercentrum Vredenburg te Utrecht. Het middagprogramma staat in het teken van "Zoönosen". De concept agenda voor deze bijeenkomst is bijgevoegd bij deze aankondiging.

Lees verder ››